JEUGD

Met de invoering van de Jeugdwet is de gemeente sinds 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Doel van de Jeugdwet is onder meer te zorgen voor meer samenhangende hulp voor gezinnen en gebruik te maken van de eigen kracht van jeugdigen, ouders en hun sociaal netwerk. Ook wordt ernaar gestreefd eerder hulp op maat bieden voor kwetsbare kinderen en meer ruimte te geven aan jeugdprofessionals. Onderstaand vindt u meer informatie over de verschillende soorten jeugdhulp en het aantal jeugdigen dat de gemeente ondersteunt.


Zorg in natura

ZIN

Zorg in natura cliënten

808 x

Aantal declaraties

6.894 x

Gemaakte kosten

5.853.611


Aantallen en kosten voor cliënten van binnen en buiten de gemeente

Cliënten

755 x Cliënten binnen de gemeente

93 %

53 x Cliënten buiten de gemeente

7 %


Kosten

€ 4.136.433 Kosten binnen de gemeente

  71 %

€ 1.717.178 Kosten buiten de gemeente

  29 %


Aantallen en kosten per soort zorg.


In onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in het aantal cliënten en de kosten per soort zorg. Eén cliënt kan meerdere toewijzingen hebben waardoor hij of zij in meerdere categorieën kan vallen. Dit geldt bijvoorbeeld als een toewijzing in een jaar afloopt en aansluitend een nieuwe volgt. In dat geval wordt dit in de tabel als twee declaraties geteld.


2019
CATEGORIE
AANTAL
KOSTEN
Jeugdbescherming
135
491.150
Landelijke specialistische GGZ
< 10
3.912
Niet bekend
253
523.648
Perceel 1: Ondersteuning indiv. gericht op ontwikkelen en stabilisatie
340
978.984
Perceel 2: ondersteuning groep gericht op ontwikkelen en stabiliseren
108
424.977
Perceel 3: Wonen en logeren
23
60.394
Perceel 4: Jeugdhulp met verblijf en Jeugdhulp crisis
112
2.644.801
Perceel 5: Basis GGZ
124
86.166
Perceel 6: Specialistische GGZ
258
415.369
Perceel 7: Enstige Enkelvoudige Dyslexie
64
161.328
Perceel 8: Kindergeneeskunde
< 10
375
Wet Kinderopvang
18
62.507
Totaal
1.447
5.853.611

Jeugd stapeling per soort zorg.


 
JEUGDBESCHERMING
LANDELIJKE SPECIALISTISCHE GGZ
PERCEEL 1: OND. INDIV. ONTWIKKELEN EN STABILISATIE
PERCEEL 2: OND. GROEP ONTWIKKELEN EN STABILISEREN
PERCEEL 3: WONEN EN LOGEREN
PERCEEL 4: JEUGDHULP VERBLIJF EN CRISIS
PERCEEL 5 BASIS GGZ
PERCEEL 6 SPECIALISTISCHE GGZ
PERCEEL 7: ENSTIGE ENKELVOUDIGE DYSLEXIE
PERCEEL 8: KINDERGENEESKUNDE
WET KINDEROPVANG
JEUGDBESCHERMING
135 - - 67 12 3 66 2 13 2 - -
LANDELIJKE SPECIALISTISCHE GGZ
- 3 - 1 1 - - - 1 - - -
PERCEEL 1: OND. INDIV. ONTWIKKELEN EN STABILISATIE
52 1 - 340 56 14 33 8 55 2 1 4
PERCEEL 2: OND. GROEP ONTWIKKELEN EN STABILISEREN
11 1 - 55 108 21 7 - 35 - - -
PERCEEL 3: WONEN EN LOGEREN
3 - - 19 25 23 5 - 15 - - -
PERCEEL 4: JEUGDHULP VERBLIJF EN CRISIS
62 - - 39 8 4 112 1 21 2 - -
PERCEEL 5 BASIS GGZ
3 - - 10 - - 1 124 5 - - -
PERCEEL 6 SPECIALISTISCHE GGZ
13 1 - 60 37 13 21 4 258 3 2 2
PERCEEL 7: ENSTIGE ENKELVOUDIGE DYSLEXIE
2 - - 2 - - 2 - 3 64 - -
PERCEEL 8: KINDERGENEESKUNDE
- - - 1 - - - - 2 - 9 -
WET KINDEROPVANG
- - - 5 - - - - 2 - - 18

Betaalperioden.


altijd iets later, maar in lijn met declaratiemoment


    Betaal maand  
Betrekkingsperiode
Periode
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
Totaal
2019001
280.632
484.077
35.873
23.058
12.635
60.613
1.061
4.112
902.061
2019002
608.308
76.414
12.062
13.022
53.886
1.237
137
765.065
2019003
376.043
326.287
66.736
20.966
2.796
2.201
795.030
2019004
288.999
456.744
36.519
1.432
16.278
799.973
2019005
3.679
411.108
416.211
5.254
18.679
854.930
2019006
555.374
214.784
17.108
787.266
2019007
331.978
361.683
693.661
2019008
6.101
244.360
250.461
2019009
5.164
5.164
Totaal
280.632
1.092.385
488.330
654.085
960.246
1.143.568
564.643
669.723
0
5.853.611

Aantallen en kosten top 10 per aanbieder.


Aantallen top 10 per aanbieder.

Aanbieder
Aantallen
Aanbieder - 894
152
Aanbieder - 881
80
Aanbieder - 886
79
Aanbieder - 1185
72
Aanbieder - 768
67
Aanbieder - 878
57
Aanbieder - 847
56
Aanbieder - 843
53
Aanbieder - 764
50
Aanbieder - 895
36

Kosten top 10 per aanbieder.

Aanbieder
Kosten
Aanbieder - 764
860.509
Aanbieder - 881
569.672
Aanbieder - 768
550.945
Aanbieder - 894
355.357
Aanbieder - 884
273.228
Aanbieder - 1185
258.427
Aanbieder - 861
231.257
Aanbieder - 878
224.461
Aanbieder - 886
204.448
Aanbieder - 1530
194.400