PARTICIPATIE

In het kader van de Participatiewet tracht de gemeente iedereen te helpen die wel kan werken, maar het zonder ondersteuning niet lukt. De gemeente helpt onder meer met reïntegratietrajecten of het creëren van garantiebanen. Daarnaast verstrekt de gemeente uitkeringen aan mensen met weinig of geen inkomen en vermogen en bijzondere bijstand voor noodzakelijke kosten die mensen niet zelf kunnen betalen. Onderstaand wordt over de gemeentelijke taken meer informatie gegeven, maar ook inzicht gegeven in de bedrijvigheid en de ontwikkeling van sociale zekerheidsuitkeringen van het Rijk.


Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand

750 x

Aantal declaraties

3804 x

Gemaakte kosten

603.186


Bijzondere bijstand informatie


Bijzondere bijstand is bedoeld voor noodzakelijke kosten die mensen niet zelf kunnen betalen. Iedereen met een laag inkomen en weinig vermogen kunnen bijzondere bijstand aanvragen. De kosten moeten bijzonder en noodzakelijk zijn. Enkele voorbeelden zijn de eigen bijdrage thuiszorg, extra verwarmingskosten in verband met ziekte, kledingslijtage door rolstoelgebruik, kosten van kinderopvang bij medische of sociale redenen of reiskosten om uw zieke familielid te kunnen bezoeken. Maar ook de kosten van bewindvoering, rechtsbijstand, een bijdrage in woonlasten bij plotseling verlies van uw inkomsten of kosten van inrichting van uw (nieuwe) woning is bijzondere bijstand mogelijk.


Aantallen declaraties en kosten per product.


Bijstand soort
AANTAL
KOSTEN
Alarmsysteem
60
947
Begrafeniskosten
< 10
2.343
Bewindvoering
1373
205.569
Computerregeling
< 10
0
Dieetkosten
< 10
175
Huishoudelijke hulp/gezinshulp
164
3.093
Huishoudelijke kosten
< 10
0
Kinderopvang
112
8.932
Kindpakket-computerregeling
51
14.486
Kindpakket-meedoenregeling
107
14.451
Kindpakket-schoolkosten
203
29.611
Kindpakket-zwemles
61
10.016
Kleding/Schoeisel
87
3.739
Kosten inrichting/huisraad
< 10
1.756
Leenbijstand inrichtingskosten
< 10
0
Maaltijdvoorziening
67
4.139
Meedoenfonds
213
20.288
Nieuwkomers
14
10.660
Part toeslag
503
192.890
Rechtsbijstand
85
11.625
Schoolkosten
26
0
Verplicht eigen risico
188
30.916
Vervoer, taxi etc
225
16.411
Zorgkosten
243
21.138
TOTAAL
3804
603.186

Aantallen en kosten naar leeftijdsgroep


Aantallen:

< 10 x

656 x

86 x

Kosten:

€ 5.071

€ 534.481

€ 62.263

Basis personen < 21jr

Basis personen 21jr <> 64jr

Basis personen > 64jr