WMO

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO) heeft tot doel om inwoners zo goed mogelijk in staat te stellen deel te nemen aan de maatschappij. De WMO ondersteunt mensen voor wie dit niet vanzelfsprekend is, zoals ouderen en mensen met een beperking. De gemeente biedt deze mensen voorzieningen en ondersteuning. Onderstaand treft u meer informatie aan over de verschillende soorten ondersteuning, hoeveel mensen hier gebruik van maken en de bijbehorende kosten.


Vervoervoorzieningen

Vervoervoorzieningen cliënten

46x

Aantal declaraties

58 x

Gemaakte kosten

108.964


De vervoervoorzieningen zijn hulpmiddelen voor mensen die door een ziekte of beperking een speciaal vervoermiddel nodig hebben, zoals een scootmobiel, driewielfiets, rolstoelscooter, duofiets e.d.


Aantallen declaraties en kosten per product.

2019
PRODUCT
DECLARATIES
KOSTEN
n.b.
< 10
1.360
12A01 - Fiets
11
27.162
12A02 - Aanpassing eigen auto
< 10
10.692
12A04 - Buggy / kinderwandelwagen
< 10
3.172
12A05 - Scootmobiel
22
59.481
12A07 - Ander verplaatsingsmiddel
< 10
749
12A12 - Vervoer fin. tegemoetkoming
< 10
190
12A17 - Leer- en probeertraject scootmobiel
< 10
271
12A18 - Autostoeltje
< 10
2.090
12A19 - Anders
< 10
3.797
Totaal
58
108.964

Betaalperioden.

altijd iets later, maar in lijn met declaratiemoment

    Betaal maand  
Betrekkingsperiode
Periode
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
Totaal
201901
3.748
-3.149
600
201902
13.997
2.997
-5
16.989
201902
190
190
201903
0
18.008
18.008
201904
0
177
9.082
9.260
201904
120
120
201905
0
4.143
4.143
201905
181
181
201906
22.389
22.389
201907
7.183
12.672
19.854
201908
5.622
11.608
17.230
Totaal
17.746
2.997
15.032
9.082
4.324
29.692
18.484
11.608
0
0
0
108.964

Aantal betaalde declaraties per soort.

2019
 
BETALINGEN
BEDRAG
Betaling aan client
11
9.485
Betaling aan aanbieder
47
99.480
Totaal
58
108.964

Aantallen en kosten top 10 per aanbieder.


Aantallen top 10 per aanbieder.

Aanbieder
Aantallen
Aanbieder - 1012
35
Aanbieder - n.b
7
Aanbieder - 1557
1
Aanbieder - 1584
1
Aanbieder - 628
1
Aanbieder - 1161
1
Aanbieder - 1344
1

Kosten top 10 per aanbieder.

Aanbieder
Kosten
Aanbieder - 1012
84.471
Aanbieder - 1557
10.692
Aanbieder - n.b
9.485
Aanbieder - 628
3.259
Aanbieder - 1584
749
Aanbieder - 1161
177
Aanbieder - 1344
131