Monitor Sociaal Domein

De Monitor Sociaal Domein geeft inzicht in de belangrijke sociale taken waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Iedereen in de gemeente en ook daarbuiten kan per wijk zien welke aantallen mensen gebruik maken van de verschillende soorten zorg. Ook is veel achtergrondinformatie te vinden. Deze informatie maakt het mogelijk om beter regie te voeren en veel gerichter in te zetten op het voorkomen van problemen.


Thema's

De informatie die onder de thema's Wmo, Jeug en Participatie is opgenomen, is gebaseerd op de registratie in de gemeentelijke backoffice.

Informatie van derden (waaronder SVB, Laborij, e.d.) is daar (nog) niet in meegenomen.

WMO

Begeleiding, mantelzorg, verblijf …

Laatste update: 30 nov 2020     Verwerkte cijfers: 24 nov 2020

JEUGD

GGZ, Opvoed/opgroeihulp, Jeugdbescherming …

Laatste update: 30 nov 2020     Verwerkte cijfers: 24 nov 2020

Participatie

Uitkeringen, Reïntegratie …

Laatste update: 30 nov 2020     Verwerkte cijfers: 24 nov 2020

Financiele Overzichten

Taakvelden, Saldo …