JEUGD

Met de invoering van de Jeugdwet is de gemeente sinds 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Doel van de Jeugdwet is onder meer te zorgen voor meer samenhangende hulp voor gezinnen en gebruik te maken van de eigen kracht van jeugdigen, ouders en hun sociaal netwerk. Ook wordt ernaar gestreefd eerder hulp op maat bieden voor kwetsbare kinderen en meer ruimte te geven aan jeugdprofessionals. Onderstaand vindt u meer informatie over de verschillende soorten jeugdhulp en het aantal jeugdigen dat de gemeente ondersteunt.


Integrale methodische aanpak ondersteuning informele zorg

Omschrijving

Hulpverleners van verschillende organisaties gebruiken een methodische aanpak om informele zorg op een verantwoorde manier in te zetten.

Wanneer mensen zich wenden tot een hulpverlener met een hulpvraag is één van de dingen die onderzocht wordt of de hulpvraag ook binnen het eigen informele netwerk opgelost kan worden. Het is daarbij van belang dat de hulpverlener dit zorgvuldig en methodisch doet. Informele zorg moet ingezet worden waar dat mogelijk is, niet meer en niet minder.
Door de inzet van informele zorg kan inzet van duurdere professionele zorg voorkomen worden.

Inhoudelijk stand van zaken

Met de komst van Buurtzorg Jong als toegang tot de jeugdhulp in onze gemeente gaan we opnieuw in gesprek met verschillende betrokken samenwerkingspartners om af te stemmen op welke manier de professionals de ondersteuning van informele zorg methodisch aanpakken.

Financieel
tkvld
2019
2020
2021
2022
2023
Begroot
Extra kosten subsidie/personeel
6.71
0
39.000
39.000
39.000
39.000
Verlaging kosten wmo
6.71
0
-50.250
-100.500
-100.500
-100.500
Verlaging kosten jeugdzorg
6.72
0
-24.750
-49.500
-49.500
-49.500
 
Realisatie
Extra kosten subsidie/personeel
6.71
0
0
0
0
0
Verlaging kosten wmo
6.71
0
0
0
0
0
Verlaging kosten jeugdzorg
6.72
0
0
0
0
0