JEUGD

Met de invoering van de Jeugdwet is de gemeente sinds 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Doel van de Jeugdwet is onder meer te zorgen voor meer samenhangende hulp voor gezinnen en gebruik te maken van de eigen kracht van jeugdigen, ouders en hun sociaal netwerk. Ook wordt ernaar gestreefd eerder hulp op maat bieden voor kwetsbare kinderen en meer ruimte te geven aan jeugdprofessionals. Onderstaand vindt u meer informatie over de verschillende soorten jeugdhulp en het aantal jeugdigen dat de gemeente ondersteunt.


Spiegelinformatie huisartsen

Omschrijving

Huisartsen ontvangen informatie over de verwijzingen die zij gedaan hebben.

Aan huisartsen wordt periodiek informatie verstrekt over de verwijzingen die zij gedaan hebben. Hiermee ontvangen zij een vorm van managementinformatie. Deze kan aanleiding zijn om extra informatie of ondersteuning te geven aan de huisartsen. Hiermee kunnen mogelijk kosten voor dure verwijzingen verminderd worden.

Inhoudelijk stand van zaken

In eerste instantie was het idee om deze spiegelinformatie schriftelijk te verstekken aan de huisartsen. Wij hebben het project inmiddels gekoppeld aan de sturing op de 315 berichten, de medewerker kijkt bij deze berichten ook specifiek naar de huisartsen. Met Buurtzorg Jong, die immers de contacten met de huisartsen heeft, wordt afgestemd om de spiegelinformatie in de bestaande contacten mee te nemen.

Financieel
tkvld
2019
2020
2021
2022
2023
Begroot
Verlaging kosten jeugdzorg
6.72
0
-30.000
-60.000
-60.000
-60.000
 
Realisatie
Verlaging kosten jeugdzorg
6.72
0
0
0
0
0