JEUGD

Met de invoering van de Jeugdwet is de gemeente sinds 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Doel van de Jeugdwet is onder meer te zorgen voor meer samenhangende hulp voor gezinnen en gebruik te maken van de eigen kracht van jeugdigen, ouders en hun sociaal netwerk. Ook wordt ernaar gestreefd eerder hulp op maat bieden voor kwetsbare kinderen en meer ruimte te geven aan jeugdprofessionals. Onderstaand vindt u meer informatie over de verschillende soorten jeugdhulp en het aantal jeugdigen dat de gemeente ondersteunt.


Strakker toezien op verwijzingen

Omschrijving

Alle verwijzingen door gecertificeerde instellingen en huisartsen worden nader bekeken.

Gecertificeerde instellingen en huisartsen kunnen jeugdhulp laten inzetten zonder tussenkomst van de gemeente terwijl diezelfde gemeente wel financieel verantwoordelijk is. In het project worden al deze verwijzingen door een SKJ geregistreerde medewerker inhoudelijk beoordeeld. Wanneer daartoe aanleiding is wordt contact gezocht met de verwijzer om te overleggen. Doel is dat geen onnodig zware trajecten worden ingezet en dat geen stapeling van zorg plaatsvindt.
Hiermee kunnen kosten verminderd worden.

Inhoudelijk stand van zaken

Het project is in 2019 in wat geringer omvang en later dan gepland (rond 1 oktober) gestart omdat de focus in de overgangsperiode voordat Buurtzorg Jong startte vooral lag op continuïteit van zorg. Daarnaast is de SKJ geregistreerde medewerker begonnen om de binnenkomende meldingen strakker te beoordelen. De SKJ geregistreerde medewerker controleert momenteel de binnenkomende 315 berichten. Er wordt gewerkt aan een systeem voor goede stuurinformatie zodat de medewerker beter gefaciliteerd wordt in haar werk. De bedoeling is dat zij sneller en eenvoudiger over de benodigde informatie kan beschikken zodat ze ook sneller kan reageren. Er wordt nauw samengewerkt met de medewerker die vanuit onze gemeente in de regio participeert in de werkgroep die werkt aan verbetering van de samenwerking met de Gecertificeerde Instellingen waar de meeste 315 berichten vandaan komen.

Financieel
tkvld
2019
2020
2021
2022
2023
Begroot
Extra kosten subsidie/personeel
6.71
40.000
80.000
80.000
80.000
80.000
Verlaging kosten jeugdzorg
6.72
-112.053
-224.106
-448.212
-448.212
-448.212
 
Realisatie
Extra kosten subsidie/personeel
6.71
12.910
0
0
0
0
Verlaging kosten jeugdzorg
6.72
-225.000
0
0
0
0

Toelichting