JEUGD

Met de invoering van de Jeugdwet is de gemeente sinds 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Doel van de Jeugdwet is onder meer te zorgen voor meer samenhangende hulp voor gezinnen en gebruik te maken van de eigen kracht van jeugdigen, ouders en hun sociaal netwerk. Ook wordt ernaar gestreefd eerder hulp op maat bieden voor kwetsbare kinderen en meer ruimte te geven aan jeugdprofessionals. Onderstaand vindt u meer informatie over de verschillende soorten jeugdhulp en het aantal jeugdigen dat de gemeente ondersteunt.


Schoolmaatschappelijk werk

Omschrijving

Lichte hulpverlening op een belangrijke vindplaats.

School is de plek waar bijna alle jongeren komen, het is ook een plek waar problemen zichtbaar worden. Inzet van hulp op die plek, de vindplek, kan zwaardere inzet van zorg voorkomen omdat vroegtijdig wordt gehandeld. Met de komst van Buurtzorg Jong als toegang tot de jeugdhulp in onze gemeente wordt dit project door Buurtzorg Jong ingevuld. Niet door overal een schoolmaatschappelijk werker te organiseren maar door goede werkafspraken met de scholen te maken waarbij scholen op een adequate manier ondersteund en ontlast worden.
Hiermee worden dure verwijzingen voor een deel voorkomen.

Inhoudelijk stand van zaken

Met de komst van Buurtzorg Jong als toegang tot de jeugdhulp in onze gemeente wordt dit project door Buurtzorg Jong ingevuld. Niet door overal een schoolmaatschappelijk werker te organiseren maar door goede werkafspraken met de scholen te maken waarbij scholen op een adequate manier ondersteund en ontlast worden. Op dit moment zijn al met veel scholen werkafspraken gemaakt.

Financieel
tkvld
2019
2020
2021
2022
2023
Begroot
Extra kosten subsidie/personeel
6.1
-86.500
95.000
95.000
0
0
Verlaging kosten jeugdzorg
6.72
0
0
-100.000
-300.000
-500.000
 
Realisatie
Extra kosten subsidie/personeel
6.1
-101.363
0
0
0
0
Verlaging kosten jeugdzorg
6.72
0
0
0
0
0

Toelichting