JEUGD

Met de invoering van de Jeugdwet is de gemeente sinds 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Doel van de Jeugdwet is onder meer te zorgen voor meer samenhangende hulp voor gezinnen en gebruik te maken van de eigen kracht van jeugdigen, ouders en hun sociaal netwerk. Ook wordt ernaar gestreefd eerder hulp op maat bieden voor kwetsbare kinderen en meer ruimte te geven aan jeugdprofessionals. Onderstaand vindt u meer informatie over de verschillende soorten jeugdhulp en het aantal jeugdigen dat de gemeente ondersteunt.


JEUGD VERGELIJKINGEN


Zorg in natura cijfers


Aantal cliënten per kwartaal:
Aantal declaraties per kwartaal:
Kosten per kwartaal:

Aantallen en kosten voor cliënten van binnen en buiten de gemeente.


      
Aantallen:
Kosten:

Aantal verwijzingen.


      

Aantallen en kosten naar soort zorg.


Aantallen en kosten per buurt.


Gemeente Oude IJsselstreek

Aantallen:
Kosten: