JEUGD

Met de invoering van de Jeugdwet is de gemeente sinds 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Doel van de Jeugdwet is onder meer te zorgen voor meer samenhangende hulp voor gezinnen en gebruik te maken van de eigen kracht van jeugdigen, ouders en hun sociaal netwerk. Ook wordt ernaar gestreefd eerder hulp op maat bieden voor kwetsbare kinderen en meer ruimte te geven aan jeugdprofessionals. Onderstaand vindt u meer informatie over de verschillende soorten jeugdhulp en het aantal jeugdigen dat de gemeente ondersteunt.


Zorg in natura

ZIN

Zorg in natura cliënten

944 x

Aantal declaraties

11.666 x

Gemaakte kosten

9.710.075


Aantallen en kosten voor cliënten van binnen en buiten de gemeente

Cliënten

888 x Cliënten binnen de gemeente

94 %

56 x Cliënten buiten de gemeente

6 %


Kosten

€ 6.834.178 Kosten binnen de gemeente

  70 %

€ 2.749.199 Kosten buiten de gemeente

  28 %


Aantallen en kosten per soort zorg.


In onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in het aantal cliënten en de kosten per soort zorg. Eén cliënt kan meerdere toewijzingen hebben waardoor hij of zij in meerdere categorieën kan vallen. Dit geldt bijvoorbeeld als een toewijzing in een jaar afloopt en aansluitend een nieuwe volgt. In dat geval wordt dit in de tabel als twee declaraties geteld.


2019
CATEGORIE
AANTAL
KOSTEN
Jeugdbescherming
172
853.649
Landelijke specialistische GGZ
< 10
16.472
Niet bekend
534
1.206.652
Perceel 1: Ondersteuning indiv. gericht op ontwikkelen en stabilisatie
436
1.570.285
Perceel 2: ondersteuning groep gericht op ontwikkelen en stabiliseren
144
706.219
Perceel 3: Wonen en logeren
32
98.976
Perceel 4: Jeugdhulp met verblijf en Jeugdhulp crisis
135
4.229.701
Perceel 5: Basis GGZ
167
145.636
Perceel 6: Specialistische GGZ
261
433.850
Perceel 7: Enstige Enkelvoudige Dyslexie
113
321.561
Perceel 8: Kindergeneeskunde
< 10
375
Totaal
2.009
9.583.377

Jeugd stapeling per soort zorg.


 
JEUGDBESCHERMING
LANDELIJKE SPECIALISTISCHE GGZ
LANDELIJKE ZORG
PERCEEL 1: OND. INDIV. ONTWIKKELEN EN STABILISATIE
PERCEEL 2: OND. GROEP ONTWIKKELEN EN STABILISEREN
PERCEEL 3: WONEN EN LOGEREN
PERCEEL 4: JEUGDHULP VERBLIJF EN CRISIS
PERCEEL 5 BASIS GGZ
PERCEEL 6 SPECIALISTISCHE GGZ
PERCEEL 7: ENSTIGE ENKELVOUDIGE DYSLEXIE
PERCEEL 8: KINDERGENEESKUNDE
WET KINDEROPVANG
JEUGDBESCHERMING
172 - - 94 17 6 85 4 16 3 - -
LANDELIJKE SPECIALISTISCHE GGZ
- 6 - 2 2 1 - - 2 - - -
LANDELIJKE ZORG
- - - - - - - - - - - -
PERCEEL 1: OND. INDIV. ONTWIKKELEN EN STABILISATIE
84 2 - 436 76 17 52 19 63 5 1 -
PERCEEL 2: OND. GROEP ONTWIKKELEN EN STABILISEREN
18 2 - 81 144 29 13 4 42 1 - -
PERCEEL 3: WONEN EN LOGEREN
6 1 - 29 41 32 10 - 19 1 - -
PERCEEL 4: JEUGDHULP VERBLIJF EN CRISIS
77 - - 61 14 9 135 1 23 3 - -
PERCEEL 5 BASIS GGZ
6 - - 22 5 - 1 167 6 3 - -
PERCEEL 6 SPECIALISTISCHE GGZ
15 2 - 71 49 17 23 5 261 9 2 -
PERCEEL 7: ENSTIGE ENKELVOUDIGE DYSLEXIE
2 - - 3 1 1 2 3 7 113 - -
PERCEEL 8: KINDERGENEESKUNDE
- - - 1 - - - - 2 - 9 -
WET KINDEROPVANG
- - - - - - - - - - - -

Betaalperioden.


altijd iets later, maar in lijn met declaratiemoment


    Betaal maand  
Betrekkingsperiode
Periode
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
jan
Totaal
2019001
280.348
483.759
35.873
23.058
12.635
60.613
1.061
4.112
390
356
4.225
906.711
2019002
607.115
76.357
12.062
13.022
53.886
1.237
137
3.471
-288
4.951
772.064
2019003
374.201
326.287
66.736
20.966
2.796
2.201
2.260
-325
6.406
802.345
2019004
285.539
456.744
36.519
1.432
16.278
7.780
927
29.756
834.976
2019005
402.962
415.813
5.254
18.679
5.157
3.749
18.744
870.873
2019006
518.779
214.784
17.108
2.954
2.650
10.323
767.972
2019007
331.000
361.683
46.426
7.310
59.872
806.718
2019008
243.508
347.077
8.730
52.317
652.387
2019009
351.882
345.432
64.437
762.050
2019010
360.481
424.074
787.137
2019011
818.919
822.344
2019012
781.399
797.802
Totaal
280.348
1.090.875
486.431
646.945
952.099
1.106.576
557.563
663.706
767.397
729.020
2.275.424
0
9.583.377

Aantallen en kosten top 10 per aanbieder.


Aantallen top 10 per aanbieder.

Aanbieder
Aantallen
Aanbieder - 894
167
Aanbieder - 881
99
Aanbieder - 886
92
Aanbieder - 1185
83
Aanbieder - 768
79
Aanbieder - 847
72
Aanbieder - 878
70
Aanbieder - 843
64
Aanbieder - 764
59
Aanbieder - 895
45

Kosten top 10 per aanbieder.

Aanbieder
Kosten
Aanbieder - 764
1.424.993
Aanbieder - 768
962.518
Aanbieder - 881
885.951
Aanbieder - 894
495.696
Aanbieder - 884
472.223
Aanbieder - 1185
463.498
Aanbieder - 861
448.148
Aanbieder - 886
395.774
Aanbieder - 878
376.586
Aanbieder - 1530
292.000