JEUGD

Met de invoering van de Jeugdwet is de gemeente sinds 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Doel van de Jeugdwet is onder meer te zorgen voor meer samenhangende hulp voor gezinnen en gebruik te maken van de eigen kracht van jeugdigen, ouders en hun sociaal netwerk. Ook wordt ernaar gestreefd eerder hulp op maat bieden voor kwetsbare kinderen en meer ruimte te geven aan jeugdprofessionals. Onderstaand vindt u meer informatie over de verschillende soorten jeugdhulp en het aantal jeugdigen dat de gemeente ondersteunt.


Zorg in natura

ZIN

Zorg in natura cliënten

859 x

Aantal declaraties

9.486 x

Gemaakte kosten

7.937.494


Aantallen en kosten voor cliënten van binnen en buiten de gemeente

Cliënten

813 x Cliënten binnen de gemeente

95 %

46 x Cliënten buiten de gemeente

5 %


Kosten

€ 5.858.831 Kosten binnen de gemeente

  74 %

€ 2.118.574 Kosten buiten de gemeente

  27 %


Aantallen en kosten per soort zorg.


In onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in het aantal cliënten en de kosten per soort zorg. Eén cliënt kan meerdere toewijzingen hebben waardoor hij of zij in meerdere categorieën kan vallen. Dit geldt bijvoorbeeld als een toewijzing in een jaar afloopt en aansluitend een nieuwe volgt. In dat geval wordt dit in de tabel als twee declaraties geteld.


2020
CATEGORIE
AANTAL
KOSTEN
Jeugdbescherming
161
782.128
Landelijke specialistische GGZ
< 10
1.631
Niet bekend
322
1.699.952
Perceel 1: Ondersteuning indiv. gericht op ontwikkelen en stabilisatie
408
1.193.258
Perceel 2: ondersteuning groep gericht op ontwikkelen en stabiliseren
151
493.916
Perceel 3: Wonen en logeren
35
57.234
Perceel 4: Jeugdhulp met verblijf en Jeugdhulp crisis
115
3.345.495
Perceel 5: Basis GGZ
143
122.497
Perceel 6: Specialistische GGZ
17
96.960
Perceel 7: Enstige Enkelvoudige Dyslexie
49
144.423
Totaal
1.403
7.937.494

Jeugd stapeling per soort zorg.


 
JEUGDBESCHERMING
LANDELIJKE SPECIALISTISCHE GGZ
LANDELIJKE ZORG
PERCEEL 1: OND. INDIV. ONTWIKKELEN EN STABILISATIE
PERCEEL 2: OND. GROEP ONTWIKKELEN EN STABILISEREN
PERCEEL 3: WONEN EN LOGEREN
PERCEEL 4: JEUGDHULP VERBLIJF EN CRISIS
PERCEEL 5 BASIS GGZ
PERCEEL 6 SPECIALISTISCHE GGZ
PERCEEL 7: ENSTIGE ENKELVOUDIGE DYSLEXIE
PERCEEL 8: KINDERGENEESKUNDE
WET KINDEROPVANG
JEUGDBESCHERMING
161 - - 103 16 3 71 3 2 - - -
LANDELIJKE SPECIALISTISCHE GGZ
- 2 - - - - - - - - - -
LANDELIJKE ZORG
- - - - - - - - - - - -
PERCEEL 1: OND. INDIV. ONTWIKKELEN EN STABILISATIE
83 - - 408 93 20 45 13 3 2 - -
PERCEEL 2: OND. GROEP ONTWIKKELEN EN STABILISEREN
13 - - 85 168 34 13 6 12 - - -
PERCEEL 3: WONEN EN LOGEREN
3 - - 31 58 35 5 - 8 - - -
PERCEEL 4: JEUGDHULP VERBLIJF EN CRISIS
73 - - 60 19 5 115 1 - - - -
PERCEEL 5 BASIS GGZ
2 - - 14 4 - 1 207 2 1 - -
PERCEEL 6 SPECIALISTISCHE GGZ
1 - - 2 11 4 - 1 30 - - -
PERCEEL 7: ENSTIGE ENKELVOUDIGE DYSLEXIE
- - - 1 - - - 2 - 56 - -
PERCEEL 8: KINDERGENEESKUNDE
- - - - - - - - - - - -
WET KINDEROPVANG
- - - - - - - - - - - -

Betaalperioden.


altijd iets later, maar in lijn met declaratiemoment


    Betaal maand  
Betrekkingsperiode
Periode
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
Totaal
2020001
236.273
644.043
42.172
17.556
994
-1.037
6.598
97
947.150
2020002
761.180
73.265
31.292
5.673
6.978
6.533
369
885.342
2020003
784.350
44.774
5.828
1.741
7.025
14
850.045
2020004
390
602.529
60.608
9.544
9.067
197
694.639
2020005
621.450
51.488
31.598
303
727.316
2020006
725.930
61.235
1.879
816.032
2020007
709.998
37.672
814.661
2020008
246.982
695.718
2020009
849.631
2020010
656.959
Totaal
236.273
1.405.222
900.177
696.151
694.554
794.643
832.055
287.512
0
0
7.937.494

Aantallen en kosten top 10 per aanbieder.


Aantallen top 10 per aanbieder.

Aanbieder
Aantallen
Aanbieder - 894
137
Aanbieder - 886
77
Aanbieder - 878
73
Aanbieder - 881
73
Aanbieder - 1185
71
Aanbieder - 768
69
Aanbieder - 847
64
Aanbieder - 764
49
Aanbieder - 843
44
Aanbieder - 858
33

Kosten top 10 per aanbieder.

Aanbieder
Kosten
Aanbieder - 764
981.327
Aanbieder - 881
745.380
Aanbieder - 768
628.173
Aanbieder - 886
458.305
Aanbieder - 894
456.780
Aanbieder - 861
451.679
Aanbieder - 878
394.599
Aanbieder - 1185
375.771
Aanbieder - 884
362.053
Aanbieder - 1530
297.417