PARTICIPATIE

In het kader van de Participatiewet tracht de gemeente iedereen te helpen die wel kan werken, maar het zonder ondersteuning niet lukt. De gemeente helpt onder meer met reïntegratietrajecten of het creëren van garantiebanen. Daarnaast verstrekt de gemeente uitkeringen aan mensen met weinig of geen inkomen en vermogen en bijzondere bijstand voor noodzakelijke kosten die mensen niet zelf kunnen betalen. Onderstaand wordt over de gemeentelijke taken meer informatie gegeven, maar ook inzicht gegeven in de bedrijvigheid en de ontwikkeling van sociale zekerheidsuitkeringen van het Rijk.


Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand

859 x

Aantal declaraties

5676 x

Gemaakte kosten

904.075


Bijzondere bijstand informatie


Bijzondere bijstand is bedoeld voor noodzakelijke kosten die mensen niet zelf kunnen betalen. Iedereen met een laag inkomen en weinig vermogen kunnen bijzondere bijstand aanvragen. De kosten moeten bijzonder en noodzakelijk zijn. Enkele voorbeelden zijn de eigen bijdrage thuiszorg, extra verwarmingskosten in verband met ziekte, kledingslijtage door rolstoelgebruik, kosten van kinderopvang bij medische of sociale redenen of reiskosten om uw zieke familielid te kunnen bezoeken. Maar ook de kosten van bewindvoering, rechtsbijstand, een bijdrage in woonlasten bij plotseling verlies van uw inkomsten of kosten van inrichting van uw (nieuwe) woning is bijzondere bijstand mogelijk.


Aantallen declaraties en kosten per product.


Bijstand soort
AANTAL
KOSTEN
Alarmsysteem
115
1.583
Begrafeniskosten
< 10
2.343
Bewindvoering
2028
297.829
Computerregeling
< 10
0
Dieetkosten
14
0
Huishoudelijke hulp/gezinshulp
269
5.475
Huishoudelijke kosten
< 10
0
Kinderopvang
120
4.898
Kindpakket-computerregeling
62
18.776
Kindpakket-meedoenregeling
131
18.196
Kindpakket-schoolkosten
237
35.311
Kindpakket-zwemles
121
15.584
Kleding/Schoeisel
132
5.321
Kosten inrichting/huisraad
< 10
3.633
Leenbijstand inrichtingskosten
< 10
0
Maaltijdvoorziening
112
6.745
Meedoenfonds
257
25.075
Nieuwkomers
16
11.474
Noodfonds
< 10
0
Part toeslag
589
225.179
Rechtsbijstand
123
18.543
SMI Sociaal of Medisch Ind.
219
90.317
Schoolkosten
26
0
Verplicht eigen risico
373
61.284
Vervoer, taxi etc
338
23.837
Zorgkosten
370
32.672
TOTAAL
5676
904.075

Aantallen en kosten naar leeftijdsgroep


Aantallen:

< 10 x

656 x

86 x

Kosten:

€ 5.071

€ 534.481

€ 62.263

Basis personen < 21jr

Basis personen 21jr <> 64jr

Basis personen > 64jr