PARTICIPATIE

In het kader van de Participatiewet tracht de gemeente iedereen te helpen die wel kan werken, maar het zonder ondersteuning niet lukt. De gemeente helpt onder meer met reïntegratietrajecten of het creëren van garantiebanen. Daarnaast verstrekt de gemeente uitkeringen aan mensen met weinig of geen inkomen en vermogen en bijzondere bijstand voor noodzakelijke kosten die mensen niet zelf kunnen betalen. Onderstaand wordt over de gemeentelijke taken meer informatie gegeven, maar ook inzicht gegeven in de bedrijvigheid en de ontwikkeling van sociale zekerheidsuitkeringen van het Rijk.


Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand

825 x

Aantal declaraties

4513 x

Gemaakte kosten

776.301


Bijzondere bijstand informatie


Bijzondere bijstand is bedoeld voor noodzakelijke kosten die mensen niet zelf kunnen betalen. Iedereen met een laag inkomen en weinig vermogen kunnen bijzondere bijstand aanvragen. De kosten moeten bijzonder en noodzakelijk zijn. Enkele voorbeelden zijn de eigen bijdrage thuiszorg, extra verwarmingskosten in verband met ziekte, kledingslijtage door rolstoelgebruik, kosten van kinderopvang bij medische of sociale redenen of reiskosten om uw zieke familielid te kunnen bezoeken. Maar ook de kosten van bewindvoering, rechtsbijstand, een bijdrage in woonlasten bij plotseling verlies van uw inkomsten of kosten van inrichting van uw (nieuwe) woning is bijzondere bijstand mogelijk.


Aantallen declaraties en kosten per product.


Bijstand soort
AANTAL
KOSTEN
Alarmsysteem
94
1.485
Begrafeniskosten
< 10
1.875
Bewindvoering
1918
274.962
Huishoudelijke hulp/gezinshulp
314
6.919
Kinderopvang SMI
< 10
72
Kinderopvang SMI 2020
103
29.941
Kindpakket-computerregeling
35
13.703
Kindpakket-huiswerkbegeleiding/bijles
< 10
750
Kindpakket-meedoenregeling
77
13.311
Kindpakket-schoolkosten
196
32.863
Kindpakket-zwemles
94
29.160
Kleding/Schoeisel
70
2.891
Kosten inrichting/huisraad
35
18.124
Leenbijstand inrichtingskosten
< 10
1.557
Maaltijdvoorziening
85
6.411
Meedoenfonds
151
19.810
Nieuwkomers
< 10
446
Noodfonds
< 10
400
Part toeslag
555
225.874
Rechtsbijstand
102
17.800
Verplicht eigen risico
244
39.787
Vervoer, taxi etc
209
10.346
Voorschot Noodfonds
< 10
40
Voorschotten
< 10
80
Zorgkosten
217
27.697
TOTAAL
4513
776.301

Aantallen en kosten naar leeftijdsgroep


Aantallen:

14 x

712 x

89 x

Kosten:

€ 11.278

€ 663.039

€ 71.851

Basis personen < 21jr

Basis personen 21jr tot aow leeftijd

Basis personen vanaf aow leeftijd