PARTICIPATIE

In het kader van de Participatiewet tracht de gemeente iedereen te helpen die wel kan werken, maar het zonder ondersteuning niet lukt. De gemeente helpt onder meer met reïntegratietrajecten of het creëren van garantiebanen. Daarnaast verstrekt de gemeente uitkeringen aan mensen met weinig of geen inkomen en vermogen en bijzondere bijstand voor noodzakelijke kosten die mensen niet zelf kunnen betalen. Onderstaand wordt over de gemeentelijke taken meer informatie gegeven, maar ook inzicht gegeven in de bedrijvigheid en de ontwikkeling van sociale zekerheidsuitkeringen van het Rijk.


PARTICIPATIE VERGELIJKINGEN


KPI:

[ KPI ] cijfers


Aantal cliënten per kwartaal:
Aantal declaraties per kwartaal:
Kosten per kwartaal:

Aantallen en kosten per product.


Aantallen en kosten per buurt.


Gemeente Oude IJsselstreek

Aantallen per maand:
Kosten per maand: