WMO

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO) heeft tot doel om inwoners zo goed mogelijk in staat te stellen deel te nemen aan de maatschappij. De WMO ondersteunt mensen voor wie dit niet vanzelfsprekend is, zoals ouderen en mensen met een beperking. De gemeente biedt deze mensen voorzieningen en ondersteuning. Onderstaand treft u meer informatie aan over de verschillende soorten ondersteuning, hoeveel mensen hier gebruik van maken en de bijbehorende kosten.


WMO gebruik in 2019

1427

Aantal inwoners dat gebruik heeft gemaakt van enige vorm van WMO. excl. PGB.


54

62

20

897

Aantal inwoners met een woonvoorziening.

Aantal inwoners met een vervoersvoorziening.

Aantal inwoners met een rolstoel.

Aantal inwoners met hulp bij huishouden.


< 10

< 10

427

179

Aantal inwoners met persoonlijke verzorging.

Aantal inwoners met verblijf.

Aantal inwoners met begeleiding individueel.

Aantal inwoners met begeleiding groep.


WMO kosten 2019 per onderdeel

Niet alle bovenstaande kosten kunnen geregistreerd worden op cliëntniveau. Te denken valt aan collectieve voorzieningen en andere betalingen die op totaalniveau plaatsvinden, of omdat declaraties van aanbieders nog niet zijn ontvangen. In het vervolg van de monitor wordt inzicht gegeven in de soort kosten per cliënt en de verdeling daarvan over de verschillende wijken van de gemeente. Door voornoemde reden wijken deze kosten af van bovenstaande tabel. In onderstaand overzicht is weergegeven welke kosten per onderdeel zijn opgenomen in de grafieken en plattegronden op de volgende pagina’s van de monitor:

WOONVOORZIENINGEN

€ 115.106

VERVOERVOORZIENINGEN

€ 161.813

ROLSTOELEN

€ 93.153

HULP BIJ HUISHOUDEN

€ 2.093.743

PERSOONLIJKE VERZORGING

€ 12.458

VERBLIJF

n.b

BEGELEIDING INDIVIDUEEL

€ 1.587.947

BEGELEIDING GROEP

€ 824.580


WMO stapeling per onderdeel

 
WOONVOORZIENINGEN
VERVOERVOORZIENINGEN
ROLSTOELEN
HULP BIJ HUISHOUDEN
PERSOONLIJKE VERZORGING
VERBLIJF
BEGELEIDING INDIVIDUEEL
BEGELEIDING GROEP
WOONVOORZIENINGEN
54
1
3
14
-
-
4
3
VERVOERVOORZIENINGEN
1
62
2
16
-
-
9
2
ROLSTOELEN
3
2
20
6
-
-
3
1
HULP BIJ HUISHOUDEN
14
16
6
897
3
-
84
40
PERSOONLIJKE VERZORGING
-
-
-
3
6
-
4
3
VERBLIJF
-
-
-
-
-
-
-
-
BEGELEIDING INDIVIDUEEL
4
9
3
84
4
-
427
53
BEGELEIDING GROEP
3
2
1
40
3
-
53
179

WMO informatie

Per 1 januari 2015 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 van kracht. Deze wet is erop gericht dat burgers die zelf dan wel samen met personen in hun naaste omgeving onvoldoende zelfredzaam zijn of onvoldoende in staat zijn tot participatie, een beroep moeten kunnen doen op door de overheid georganiseerde ondersteuning, en dat de ondersteuning van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen, erop gericht moet zijn dat burgers zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven.