WMO

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO) heeft tot doel om inwoners zo goed mogelijk in staat te stellen deel te nemen aan de maatschappij. De WMO ondersteunt mensen voor wie dit niet vanzelfsprekend is, zoals ouderen en mensen met een beperking. De gemeente biedt deze mensen voorzieningen en ondersteuning. Onderstaand treft u meer informatie aan over de verschillende soorten ondersteuning, hoeveel mensen hier gebruik van maken en de bijbehorende kosten.


Begeleiding groep

Begeleiding groep cliënten

169x

Aantal declaraties

5315 x

Gemaakte kosten

520.679


Begeleiding groep is gericht op een zinvolle daginvulling, dagstructuur, aanleren, oefenen, bestendigen of overnemen van vaardigheden en het ontplooien van talenten om zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving te vergroten, dan wel achteruitgang te voorkomen.

We onderscheiden twee vormen van begeleiding groep, gericht op ontwikkeling (doorstroom en uitstroom) en gericht op stabiliseren (voorkomen van achteruitgang)

Bij al deze producten kan er eventueel een opslag voor individueel vervoer of rolstoelvervoer toegekend worden door de gemeente.


Aantallen declaraties en kosten per product.

2020
PRODUCT
DECLARATIES
KOSTEN
02A06 - Begeleiding individueel ontwikkelen
< 10
2.474
02A07 - Begeleiding individueel stabiliseren en helpen bij
11
5.410
07A11 - Begeleiding groep ontwikkelen
450
79.899
07A12 - Begeleiding groep stabiliseren en helpen bij
2.460
302.761
07A13 - Begeleiding groep stabiliseren en overnemen
409
53.279
07A15 - Begeleiding groep ontwikkelen plus
15
6.324
07A16 - Begeleiding groep stabiliseren en overnemen plus
34
7.347
07L01 - Vroegdoven: Dagactiviteit zintuig.gehand
< 10
88
08A03 - Vervoer
1.927
63.097
Totaal
5.315
520.679

Betaalperioden.

altijd iets later, maar in lijn met declaratiemoment

    Betaal maand  
Betrekkingsperiode
Periode
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
Totaal
202001
45.141
7.684
6.766
1.152
1.739
64.639
202002
55.643
9.392
1.932
2.651
69.618
202003
2.921
44.024
1.358
6.268
114
533
55.218
202004
5.183
3.099
3.246
362
38
984
154
13.066
202005
7.932
4.264
1.868
190
304
14.559
202006
10.423
21.489
4.106
381
187
36.586
202007
36.940
16.310
832
714
54.796
202008
15.282
30.511
4.138
225
50.155
202009
14.879
37.418
720
53.016
202010
28.226
28.707
56.933
202011
52.093
52.093
Totaal
45.141
66.247
65.365
12.389
27.287
63.423
35.926
50.163
70.837
81.744
0
520.679

Aantal betaalde declaraties per soort.

2020
 
BETALINGEN
BEDRAG
Inhouding tbv crediteuren
5.315
520.679
Totaal
5.315
520.679

Aantallen en kosten top 10 per aanbieder.


Aantallen top 10 per aanbieder.

Aanbieder
Aantallen
Aanbieder - 787
71
Aanbieder - 1046
18
Aanbieder - 732
10
Aanbieder - 1055
8
Aanbieder - 913
8
Aanbieder - 778
5
Aanbieder - 915
5
Aanbieder - 954
5
Aanbieder - 1051
4
Aanbieder - 1338
4

Kosten top 10 per aanbieder.

Aanbieder
Kosten
Aanbieder - 787
217.854
Aanbieder - 732
34.016
Aanbieder - 915
27.964
Aanbieder - 778
24.454
Aanbieder - 1046
21.720
Aanbieder - 1472
18.779
Aanbieder - 1433
17.324
Aanbieder - 1049
17.268
Aanbieder - 1338
14.130
Aanbieder - 1055
13.502