WMO

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO) heeft tot doel om inwoners zo goed mogelijk in staat te stellen deel te nemen aan de maatschappij. De WMO ondersteunt mensen voor wie dit niet vanzelfsprekend is, zoals ouderen en mensen met een beperking. De gemeente biedt deze mensen voorzieningen en ondersteuning. Onderstaand treft u meer informatie aan over de verschillende soorten ondersteuning, hoeveel mensen hier gebruik van maken en de bijbehorende kosten.


Persoonlijk verzorging

Persoonlijke verzorging cliënten

2x

Aantal declaraties

22 x

Gemaakte kosten

5.416


Persoonlijke verzorging richt zich op algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), persoonlijke hygiëne en lichamelijke basiszorg. Dit door om een tekort aan zelfredzaamheid op dit gebied op te lossen door het aanleren dan wel overnemen van taken zodat de inwoner zo lang mogelijk zelfredzaam is en deel kan nemen aan de samenleving. Het kan gaan om taken zoals wassen, aan- en uitkleden, in en uit bed gaan, toiletgang, bewegen, vervangen katheter/ stomazakje, toedienen sondevoeding, aanreiken medicijnen.

Persoonlijke verzorging bestaat uit:

  • Persoonlijke verzorging – ontwikkelen (gericht op doorstroom en uitstroom)
  • Persoonlijke verzorging – stabiliseren (gericht op stabiel houden en voorkomen van achteruitgang)

Aantallen declaraties en kosten per product.

2020
PRODUCT
DECLARATIES
KOSTEN
03A03 - Persoonlijke verzorging stabiliseren
22
5.416
Totaal
22
5.416

Betaalperioden.

altijd iets later, maar in lijn met declaratiemoment

    Betaal maand  
Betrekkingsperiode
Periode
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
Totaal
202001
739
739
202002
755
755
202003
693
693
202004
762
762
202005
755
755
202006
634
634
202007
216
216
202008
216
216
202009
216
216
202010
216
216
202011
216
216
Totaal
739
755
693
762
755
850
0
216
216
431
0
5.416

Aantal betaalde declaraties per soort.

2020
 
BETALINGEN
BEDRAG
Inhouding tbv crediteuren
22
5.416
Totaal
22
5.416

Aantallen en kosten top 10 per aanbieder.


Aantallen top 10 per aanbieder.

Aanbieder
Aantallen
Aanbieder - 787
2

Kosten top 10 per aanbieder.

Aanbieder
Kosten
Aanbieder - 787
5.416