WMO

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO) heeft tot doel om inwoners zo goed mogelijk in staat te stellen deel te nemen aan de maatschappij. De WMO ondersteunt mensen voor wie dit niet vanzelfsprekend is, zoals ouderen en mensen met een beperking. De gemeente biedt deze mensen voorzieningen en ondersteuning. Onderstaand treft u meer informatie aan over de verschillende soorten ondersteuning, hoeveel mensen hier gebruik van maken en de bijbehorende kosten.


Persoonlijk verzorging

Persoonlijke verzorging cliënten

6x

Aantal declaraties

50 x

Gemaakte kosten

12.363


Persoonlijke verzorging richt zich op algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), persoonlijke hygiëne en lichamelijke basiszorg. Dit door om een tekort aan zelfredzaamheid op dit gebied op te lossen door het aanleren dan wel overnemen van taken zodat de inwoner zo lang mogelijk zelfredzaam is en deel kan nemen aan de samenleving. Het kan gaan om taken zoals wassen, aan- en uitkleden, in en uit bed gaan, toiletgang, bewegen, vervangen katheter/ stomazakje, toedienen sondevoeding, aanreiken medicijnen.

Persoonlijke verzorging bestaat uit:

  • Persoonlijke verzorging – ontwikkelen (gericht op doorstroom en uitstroom)
  • Persoonlijke verzorging – stabiliseren (gericht op stabiel houden en voorkomen van achteruitgang)

Aantallen declaraties en kosten per product.

2019
PRODUCT
DECLARATIES
KOSTEN
03A03 - Persoonlijke verzorging stabiliseren
43
11.154
03A04 - Persoonlijke verzorging ontwikkelen
< 10
1.208
Totaal
50
12.363

Betaalperioden.

altijd iets later, maar in lijn met declaratiemoment

    Betaal maand  
Betrekkingsperiode
Periode
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
jan
feb
Totaal
201901
1.002
365
-3
3
1.367
201902
1.358
1.358
201903
1.458
1.458
201904
993
993
201905
986
986
201906
1.037
1.037
201907
626
184
809
201908
692
692
201909
745
745
201910
745
745
201911
730
730
201912
699
699
201913
692
745
Totaal
0
2.360
1.823
993
0
2.023
626
184
688
1.490
2.124
0
0
12.363

Aantal betaalde declaraties per soort.

2019
 
BETALINGEN
BEDRAG
Inhouding tbv crediteuren
50
12.363
Totaal
50
12.363

Aantallen en kosten top 10 per aanbieder.


Aantallen top 10 per aanbieder.

Aanbieder
Aantallen
Aanbieder - 787
3
Aanbieder - 917
2
Aanbieder - 783
1

Kosten top 10 per aanbieder.

Aanbieder
Kosten
Aanbieder - 787
11.144
Aanbieder - 917
1.208
Aanbieder - 783
10