WMO

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO) heeft tot doel om inwoners zo goed mogelijk in staat te stellen deel te nemen aan de maatschappij. De WMO ondersteunt mensen voor wie dit niet vanzelfsprekend is, zoals ouderen en mensen met een beperking. De gemeente biedt deze mensen voorzieningen en ondersteuning. Onderstaand treft u meer informatie aan over de verschillende soorten ondersteuning, hoeveel mensen hier gebruik van maken en de bijbehorende kosten.


WMO VERGELIJKINGEN


[ KPI ] cijfers


             

Aantal verwijzingen.


      

Aantallen en kosten per categorie.


Aantallen en kosten per buurt.


Gemeente Oude IJsselstreek

Aantallen:
Kosten: